CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Sukladno Zakonu o porezu na dobit i odredbama članka 12.a Pravilnika o porezu na dobit, uvjeti za korištenje porezne olakšice za reinvestiranu dobit za 2016 godinu su:

  • u poreznom razdoblju za koje se podnosi porezna prijava ostvarena je dobit prije propisanih uvećanja i umanjenja,
  • tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava, izvršeno je investiranje u dugotrajnu imovinu prema članku 6. stavku 5. Zakona o porezu na dobit,
  • tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava, te u trenutku podnošenja prijave poreza na dobit i druge vjerodostojne dokumentacije, zadržan je broj radnika utvrđen na početku toga razdoblja, 
  • dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit uporabljena je za povećanje temeljnog kapitala, a minimalno u iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu tijekom toga poreznog razdoblja,
  • sudskom registru, sukladno posebnim propisima, upisano je povećanje temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti odnosno minimalno u visini izvršenih investicija,
  • dobit je ostvarena izvan bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora.

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER