Optimizacija poslovanja

NIJE PRODUKTIVNO SVE RADITI SAM (DELEGIRANJE I LEADERSHIP)

Termin: 12.11.2019.

Vlasnici, direktori te voditelji timova često nailaze na prepreke u provođenju vlastitih ideja i ciljeva. Voditi uspješno poslovanje izazovan je i zahtjevan zadatak, ali postoje mnogi alati i vještine koji to uvelike olakšavaju. Poznato je da već i “rukovođenje” samim sobom zahtijeva određenu vještinu i disciplinu, a rukovođenje poslovanjem, timom i zaposlenicima zaista može postati vrlo opterećujuće ako mu se ne pristupi na ispravan način. Za uspješno rukovođenje, osim iskustva, potrebno je poznavati te aktivno upotrebljavati dodatne alate i vještine gdje poseban naglasak treba staviti na poznavanje procesa delegiranja. Ukratko, delegiranje znači da osoba koja je nadređena (vlasnik, direktor, ravnatelj, voditelj) raspodjeljuje zadatke zaposlenicima zajedno s odgovornostima i ovlastima za izvršenje istih. Učinkovitim delegiranjem postižemo da zaposlenici samostalno i uspješno obavljaju dodijeljene zadatke bez izravne uključenosti nadređenog, ali odgovornost za rezultat ostaje na nadređenom. Za uspješno poslovanje, posebno u „većim“ tvrtkama i organizacijama, potrebno je i “podijeliti” odgovornosti. Tu se upoznajemo s terminom prijenos kompetencije. Mnogi pretpostavljaju da su delegiranje i prijenos kompetencije ista stvar, a u praksi su to potpuno različiti pojmovi.

Edukacija na temu „Optimizacija poslovanja“ naučit će nas kako na pravilan i učinkovit način rukovoditi zaposlenicima, delegirati zadatke, prenositi kompetencije, izbjeći izjavu “to nije moj posao”, uspostaviti red kroz protokole. Naučit će nas i koje alate u svakodnevnom radu treba koristiti kako bismo optimalno poslovali i kontinuirano povećavali broj zadovoljnih korisnika.

Iz sadržaja:

  • Što je optimizacija?
  • Rukovođenje kao interakcija
  • Stil i dimenzija rukovođenja
  • Zašto delegirati?
  • Kada i kako delegirati?
  • Što delegirati, a što ne?
  • Kako upravljati zadacima?
  • Povratna informacija zaposlenicima o učinku
  • Upravljanje vremenom i ciljevima

Nakon ovog seminara, vlasnici, direktori, voditelji timova i nosioci poslovanja razvit će svoju vještinu upravljanja timom, efikasnijeg upravljanja vremenom i procesom procjene učinka usmjeravanjem zaposlenika, delegiranjem zadataka i razvojnim razgovorima.

Optimizirati poslovanje znači efikasno upravljati sa svim resursima što omogućuje učinkovito rukovođenje zaposlenikom, timom i poslovanjem. To je važno zato da bi Vama ostalo više vremena za strateško upravljanje i razvoj svojih zaposlenika.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER