CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

 

NIKAD NIŠTA NISAM NAUČIO OD ČOVJEKA KOJI SE SLAŽE SA MNOM – Robert Heinlein

 

Rijetko se nailazi na ljude koji su spremni reći da nešto ne znaju, koji su spremni tražiti pomoć, koji su spremni saslušati druge, koji su spremni napraviti određeni iskorak. U takvim je uvjetima doista teško razvijati savjetodavnu struku

Svjedoci smo stalnih promjena u poslovnom svijetu uzrokovanih žestokom konkurencijom, tehnološkim inovacijama i raznim političkim, ekonomskim i društvenim kretanjima. Te promjene zahtijevaju učinkovit i pravodoban odgovor menadžmenta tvrtke, koji će i u promjenjivom okruženju omogućiti ostvarivanje glavnih dugoročnih ciljeva – povećanje profita i vrijednosti poslovnog sustava. Danas tvrtke ili nemaju poslovne planove ili imaju poteškoće u praćenju istih, uz još jedan očiti problem – nedostatak kvalitetnih stručnjaka.

Želja nam je da poduzetnicima, kompanijama i institucijama pružimo kvalitetnu stručnu pomoć u stalnoj prilagodbi promjenama u poslovnom okruženju.

Glavni cilj je pomoći tvrtkama koje se suočavaju s poteškoćama u poslovanju kako bi negativne trendove promijenile u pozitivne i na kraju postigle uspješne rezultate.

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER