CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Od siječnja 2013. na Hrvatsko tržište dolazi najjednostavniji web-online (cloud) računovodstveni program miniMAX, koji poduzetnicima i računovođama omogućava 100 % međusobne usklađenosti preko web-a .

Zašto MiniMax?

Zato jer:

 • Jer je jednostavan za korištenje, ali vrlo učinkovit web-online program za vođenje poslovanja i knjigovodstva poduzeća, obrta, udruga i privatnih institucija.
 • Mogu ga dijeliti poduzetnik i računovođa, jer se podaci unose samo jednom , a u svakom trenutku su međusobno potpuno usklađeni.
 • Zbog velikog broja pojednostavljenja, automatskog knjiženje i ''paperless'' poslovanja, racionalizira poslovanje poduzeća i računovodstvenih servisa.
 • Podržava mobilnost te omogućava potpuni nadzor nad poslovanjem bilo gdje 24 sata dnevno.

Kome je namijenjen?

miniMAX je namijenjen:

 • Računovodstvenim servisima, koji mogu voditi knjigovodstvo za stranke bez obzira na zemljopisnu lokaciju. Svojim strankama mogu ponuditi moderan način vođenja poslovanja po sustavu e-računovodstva.
 • Organizacijama, koje same vode poslovanje ili dio poslovanja (izdaju dokumente, putne naloge) i imaju vanjski računovodstveni servis, koji se brine za knjigovodstvo.
 • Organizacijama, kojima poslovanje i knjigovodstvo vodi vanjski računovodstveni servis, a žele imati pregled nad poslovanjem.
 • Organizacijama, koje same vode poslovanje i knjigovodstvo (jednostavno se povezuju i sa vanjskim i vlastitim knjigovodstvom).

Što omogućava?

miniMAX omogućava:

 • vođenje poslovanja i knjigovodstva tvrtki,obrta,udruga i privatnih ustanova.
 • izdavanje dokumenata, knjiženje primljenih dokumenata, vođenje evidencije o službenim putovanjima, obračun plaća, doprinosa i ostalih osobnih primitaka, vođenje osnovnih sredstava i sitnog inventara.
 • pripremu polugodišnjih (bilancu stanja i uspjeha) i godišnjih izvješća za FINU i Poreznu upravu.

Štedljiv?

miniMAX je isplativ, jer:

 • miniMAX je web program, stoga korisnik nema potrebu za instalacijom posebne opreme (na primjer server i ostale veoma skupe programske opreme) te njenoga održavanja i obnavljanja. Više o tehnologiji.
 • Za korištenje programa se plaća samo mjesečna najamnina prema izbranom paketu. Korisnik u programu sam prilagođava visinu najamnine ovisno o svojim potrebama.
 • Zakonske, sadržajne i tehničke nadogradnje su besplatne.
 • Podrška za korištenje programa je besplatna , a školovanja su vrlo jednostavna jer se izvode putem internetskih seminara.

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER