CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

U Narodnim novinama br. 106/18. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dohodak.

Božićnica, naknada za godišnji odmor i druge prigodne nagrade ostale su nepromijenjene, mogu se neoporezivo isplatiti do 2.500,00 kn.

Međutim novo je da se od 1. prosinca 2018. mogu neoporezivo isplatiti nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje.

Podsjećamo da se od 1. siječnja 2018. godine primitkom u naravi ne smatraju darovi pojedinačne vrijednosti do 600,00 kn godišnje po pojedinom radniku (obavezno priložiti račun).

Isto tako dar za dijete do 15. godine života iznosi 600,00 kn.

Isplate neoporezivog dijela moguće je izvršiti uz plaću što je i najjednostavnije, ali isto tako mogu ići i prije i poslije isplate plaće. 

Za isplatu neoporezivih primitaka potrebno je donijeti odluku u kojoj ćete izdvojiti koji dio je božićnica, a koji nagrada za rezultat.

Napominjemo da se isplate božićnice mogu izvršiti na tekući račun ili u gotovini. 

Dodatna nagrada može ići samo na tekući račun, ne može se isplatiti u gotovini. 

Niti jedna od ovih isplata nije izuzeta od ovrhe, te ukoliko se isplaćuju na tekući račun ne smiju biti isplaćene na zaštićeni račun, već na redovni.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER