CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Neprofitne organizacije ne sastavljaju financijske izvještaje za siječanj – ožujak 2018. godine

Neprofitne organizacija koje vode dvostavno neprofitno knjigovodstvo trebale su sastavljati i predavati i tromjesečne izvještaje tijekom izvještajnog razdoblja. Riječ je bila o skraćenom izvještaju o prihodima i rashodima (Obrazac S-PR-RAS-NPF).

S obzirom na to da se u 2017. godini promijenio Pravilnik o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 67/17.), ove organizacije više ne trebaju predavati te izvještaje. Zadnji izvještaj te vrste predan je za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine.

Dakle, neprofitne organizacije koje primjenjuju neprofitno računovodstvo ne trebaju radi ispunjenja obveza iz sustava financijskog izvještavanja u neprofitnom računovodstvu sastaviti i predati Obrazac S-PR-RAS-NPF za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine.

Izvor: RRIF

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER