CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Poslodavac koji tijekom godine nije redovito mjesečno isplaćivao plaće, kao i poslodavac čiji su radnici tijekom godine koristili pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih siguranja (osim ako je to pravo korišteno svih 12 mjeseci), kao i u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito (a za koje bi radnik temeljem godišnjeg obračuna ostvario razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice), MORA sastaviti godišnji obračun plaća (dohotka od nesamostalnog rada), a razlike nastale po tom obračunu izravnati na kraju godine sa zadnjom isplatom plaće (dohotka od nesamostalnog rada). Detaljnije možete pročitati u ovom broju RiPup-a u zasebnom članku.

 

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER