Danas je premijer najavio sljedeći paket novih mjera o kojima će se sutra u Saboru glasati

  • Potpora po očuvanom radnom mjestu podižese sa 3.250,00 kn na 4 000 kuna neto za travanj i svibanj. 
  • Država će preuzeti i teret doprinosa, a to je otprilike 1 460 kuna po zaposlenom.Ukupno 5 460 kuna po zaposlenom djelatniku.

Ova mjera  može se koristiti pod uvjetom da poslodavci ne otpuštaju  radnike

  • Druga mjera je usmjerena na poduzećakojima je rad onemogućen ili znatnootežan, i koji će, bilo djelomično ili u cijelosti ,biti oslobođeni od porezne obveze za travanj, svibanj i lipanj.Radi se o porezu na dobit, porezu na dohodak i doprinosima.
  • Tvrtke koje imaju pad prihoda između 20 i 50%, kao i do sada imaju pravona odgodu i obročnu otplatu do 24 mjeseca bez kamata.
  • Tvrtke koje ostvaruju manje od 7,5 milijuna kuna prihoda, a imaju pad prihoda veći od 50 postooslobađaju se potpuno od porezne obveze (porez na dobit, porez na dohodak i doprinosi).
  • Tvrtke koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kunaprihodaoslobađaju se porezne obveze proporcionalno s padom prihoda u odnosu na travanj, svibanj i lipanj . Ako su imali pad prihod 75 posto, onda će od ukupnih 100 posto obveze platiti 25 posto“
  • Treći element koji će biti predložen sutra je plaćanje poreza na dodanu vrijednost na način da se može odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi
  • Rok za predaju godišnjih financijski izvještaja za 2019. odgađa se na 30. lipnja i ukida se obveza plaćanja naknade Financijskoj agenciji (Fini) za njihovu objavu.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER